10. folklorni susreti Korduna
Lađevac 14. lipnja 2009.

Nastup kulturno umjetničkih društava