<< natrag | naslovnica

1 Mare Klobučar
Lađevačko Selište
2 Anka Šajfar
Čamerovac-Polje
3 Mande Jandrić
Arapovac
4 Mare Žgela
Gornji Furjan
5 Roze Gašparović
D. Lađevac
6 Kate Medved (Smolćova)
G.Lađevac
7 Jelena Tomljenović
D. Furjan
8 Milka Vuković (Krajćova)
G.Lađevac
9 Mare Vukošić
G. Popovac
10 Jelena Salopek
D. Furjan
11 Jeka Matanić
Slunj
12 Kate Trubić
G. Lađevac
13 Anka Grgić
Čamerovac
14 Anka Grgić
Čamerovac
15 Anka Grgić
Čamerovac
16 Anka Grgić
Čamerovac

<< natrag | naslovnica